You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Dar na výsadbu stromů

- rozhodli jsme se od 1. 6. 2020 darovat 1 % z našich tržeb na výsadbu nových stromů po České republice a to ve spolupráci s projektem https://www.sazimebudoucnost.cz/.